Thursday, August 14, 2014

Purificarea apei pentru casa ta
Apele uzate provin de la populatie si de la unitatile publice, industriale si economice racordate la reteaua de canalizare urbana. Statia de epurare este o staţie mecano – biologica avansata, care reduce azotul si fosforul.
Singura metoda de protectie a calitatii apelor de suprafata este epurarea apelor deversate din industrie sau din centrele urbane populate.

Pentru a avea o eficienta ridicata in procesul de retinere si neutralizare a corpurilor dispersate sau dizolvate in apa este necesara utilizarea unei tehnologii corecte de epurare, asigurarea unor instalaţii si echipamente moderne si fiabile in exploatare dar si angajarea unui personal calificat pentru exploatare.
Materiile organice prezente in apa uzata constituie cel mai mare pericol pentru mediu si populatie, deoarece ele se descompun, iar odata cu cresterea temperaturii descompunerea este si mai rapida, eliminând mirosuri neplăcute, diferite gaze – dioxid de carbon, hidrogen sulfurat etc, - constituind adevărate surse de dezvoltare a culturilor microbiene. Prin urmare datorita acestor efecte, depozitele de materii organice constituie un adevarat pericol pentru mediu si populatie.

Cand statiile de epurare sunt vechi si prezinta un grad avansat de uzura, neasigurand reducerea suficienta a poluantilor la  nivelul valorilor stabilite prin NTPA 001/2002, inseamna ca nu functioneaza corespunzator una din treptele de epurare (treapta biologica de obicei) si nu se realizeaza namol activ.

Apa trebuie pretratata inainte de epurare, metodele folosite de obicei pentru pretratare sunt:
-filtrare
-dedurizare
-demineralizare
-deionizare
-osmoza inversa
-ultrafiltrare
-sterilizare

Staţiile de epurare a apelor uzate consuma in general foarte multa energie pentru a putea asigura condiţiile necesare desfăşurării proceselor sofisticate care sunt folosite în tehnologia de purificare. Cei care se ocupa cu retehnologizarea cauta posibile metode de reducere a consumurilor de energie si cai de asigurare a tuturor condiţiilor pentru a se putea realiza indicatori de descărcare a apelor uzate în mediul înconjurător. Una din metodele posibil de aplicat este utilizarea reţelelor de canalizare orasenesti ca zone de preepurare a apelor uzate.

No comments:

Post a Comment